Styret innkaller herved til årsmøte i Tune Idrettslag – Hovedlaget.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29. mars 2016 kl. 18:00 på Tunehytta.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 15. mars 2016 til bjorn@engelsviken.no eller gard@oldtuneil.webtjenesten.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tuneil.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Comments

comments