Årsmøte i Hovedlaget avholdes tirsdag 17. april 2018 kl. 18:00 i Tunehytta.

Dagsorden iflg. lovene.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 13. april 2018.

Styret

Comments

comments