Tune IL Håndball trenger en ny kioskansvarlig til klubben.
Kioskansvarlig er en viktig bidragsyter til klubben og inngår i styrets
ledergruppe.Som ansvarlig for kiosken har man hovedansvar for driften av Tune IL
Håndball sin kiosk. Dette innebærer at du ikke trenger å stå operativ i
kiosken, men at kiosken er tilrettelaget med varer og gjort klar for
arrangementer i hallen (regi håndballen).

Direkte arbeidsoppgaver omfatter:

 – Valg av type varer som skal selges
– Før første seriekamp fylles kiosken med varer og pris fastsettes i
samarbeid med styret
– Prisliste skrives og henges opp

– Vareinnkjøp

Ta kontakt på: tune@ronhandball.no dersom du er interessert, vi trenger
deg!

Comments

comments