Vilkår

Tune IL fotball er en spiller -og foreldredrevet klubb. Få at Tune IL fotball skal driftes på en god måte må alle spillere over 18 år og foresatte til spillere under 18 år godta våre vilkår. Spillere over 18 år har det samme pliktene som er beskrevet som foresatt.

 

Vilkår som foresatt

  1. Som foresatt forplikter jeg meg til å holde meg informert om klubben og laget som spilleren spiller på. Dette via hjemmesiden, og e-post fra klubb og laget. Jeg deltar også på lagets foreldremøter
  2. Som foresatt forplikter jeg meg til og betale medlemskontingent og treningsavgift som er vedtatt på klubben årsmøte innen betalingsfristen. Dette gjelder også når medlemskontingent og treningsavgift er sendt ut i spillerens navn. Jeg står da som ansvarlig for spillerens økonomiske forpliktelser overfor klubben
  3. Som foresatt er jeg klar over at alle utestående krav som ikke blir betalt vil bli purret og eventuelt oversendt til inkasso for inndrivelse. Alle gebyrer og avgifter i forbindelse med dette står jeg som foresatt ansvarlig for.
  4. Som foresatt forplikter jeg meg til å delta på dugnad i klubbens regi 5 timer pr. år, samt Tune-lotteriet. I tillegg tilkommer det kioskvakter og andre dugnader som spilleres lag arrangerer.
  5. Som foresatt er inneforstått med at så lenge spilleren er registrert som medlem og spiller i fotballen, selv om ikke spiller trener eller spiller kamper, så er jeg forpliktet til å betale medlemskontingenten og treningsavgiften.
  6. Som foresatt vet jeg at utmelding skal skje via klubbens hjemmeside. Alle innbetalte krav vil ikke bli refundert og utestående krav vil bli krevd inn. Spiller som melder overgang og har utestående krav, godkjenner ikke vi overgangen for innbetaling har funnet sted.

 

Priser 2017 etter vedtak på ekstraordinært årsmøte 08.12.2016

Arsklasse Pris Medlemskap Totalt
0-6 år 1 600 kr 450 kr* 2 050 kr
7-12 år 1 900 kr 450 kr* 2 350 kr
13 år -> senior 2 450 kr 450 kr* 2 900 kr

* Medlemskap i Tune IL, egen faktura fra Tune IL vil bli sendt medlemmet